Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://pinnot.pl jest Pinnot Sp. z o.o. adres siedziby: ul. ul. Rtm. Witolda Pileckiego 67, 02-781 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000541565, NIP:521-368-80-46, REGON: 360740181, adres poczty elektronicznej: info@pinnot.pl, dalej administrator, będący jednocześnie Usługodawca.
 2. W przypadku wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu prawa, prosimy o kontakt z naszym IOD Martą Izydorzak-Woźniak na adres: mi@labsoft.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 4. W celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą dokładamy wszelkich starań, zapewniając, że zbierane dane są:
  1. Przetwarzane zgodnie z prawem
  2. Zbierane dla oznaczonych celów, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
  3. Przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania.

CEL, ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 1. Wchodząc na stronę, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z art. 6 RODO.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odprowadzi na zapytania kierowane przez formularz kontaktowy.
 3. Przetwarzamy zakres danych:
  1. Adres email
  2. Numer telefonu
  3. Inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomoc formularza kontaktowego
  4. Zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO Państwa dane będą profilowane, jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych zgodnie z art. 22 ust.1 i 2 RODO w celu przygotowania dla Państwa najlepszej oferty.
  5. Dane nie są sprzedawane, przekazywane wyłącznie zaufanym odbiorcom- partnerom biznesowym w celu sporządzania oferty handlowej.
  6. Na podstawie art. 3 RODO przy zachowaniu postanowień z art. 44 RODO Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich oraz poza UE.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Dane przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, a więc wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe w rozumieniu art 5 ust. 1 lit. e RODO mogą być przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane.
 3. Każdy użytkownik ma zapewnione prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawy oraz usunięcia.
 4. Zgodna na przetwarzania danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 5. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa https://labsoft.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po Państwa stronie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Macie Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z polityką prywatności. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.